Termeni și condiții

Termeni și condiții

Doi Zece Entertainment & Events S.R.L – este societatea comercială cu sediul social în Bulevardul Pipera nr. 168C, Bloc D, ap. 83, Voluntari, județul Ilfov, cod poștal 077190, înmatriculată în Registrul Comerțului cu numărul J23/3311/2020, CUI 32279281, cont bancar (IBAN): RO26 BTRL RONC RT03 9564 2401, deschis la Banca Transilvania – Agenția Dristor.

Prestatoreste societatea comercială Doi Zece Entertainment & Events S.R.L. care asigură beneficiarului servicii muzicale pentru evenimentul solicitat de către acesta.

Beneficiar – este persoana fizică sau juridică ce beneficiază de serviciile muzicale oferite de către prestatorul Doi Zece Entertainment & Events S.R.L.

Servicii muzicale – constau în asigurarea de către prestator în favoarea beneficiarului, pentru data, ora, locația și evenimentul solicitat de către acesta, a următoarelor activități: muzica live cu Trupa 2 Zece, asigurarea sonorizării evenimentului, asigurarea unei schele echipate cu lumini, prezența unui DJ, prezenta unui pianist și a unei soliste de muzică populară. Serviciile muzicale mai sus menționate pot fi solicitate de către beneficiar în totalitate sau parțial.

Obiectul contractului – reprezintă asigurarea de către prestator în favoarea beneficiarului a serviciilor muzicale astfel cum beneficiarului le-a solicitat.

Locația evenimentului – reprezintă locația asigurată de către beneficiar prestatorului în vederea desfășurării serviciilor muzicale.

Valoarea contractului – reprezintă prețul pe care beneficiarul trebuie să-l achite prestatorului pentru serviciile muzicale alese.

Obligațiile părților – reprezintă obligațiile asumate de către părți în vederea executării în bune condiții a contractului încheiat.

 • Obligațiile prestatorului – reprezintă obligațiile asumate de către prestator în vederea realizării contractului. Acestea sunt:
  să presteze serviciile menționate prin resurse proprii sau colaborări;
 • să asigure că echipamentele vor fi instalate și testul de sunet va fi efectuat înainte de sosirea invitaților la locație;
 • să asigure că echipamentele vor fi dezinstalate numai după încheierea evenimentului;
 • să pună la dispoziția beneficiarului personal și aparatură calificate;
 • să asigure că echipamentele vor fi conform necesităților locației alese;
 • să asigure DJ pe toată durata evenimentului dacă s-a ales acest serviciu de către Beneficiar;
 • să presteze numărul de programe live ales de comun acord cu Beneficiarul;
 • să păstreze confidențialitatea prezentului contract.

Obligațiile beneficiaruluireprezintă obligațiile asumate de către beneficiar în vederea asigurării tututor condițiilor pentru îndeplinirea contractului. Acestea sunt:

 • să informeze corect, complet și exact Prestatorul asupra solicitărilor sale și să înștiințeze cu promptitudine și din timp în cazul schimbărilor opțiunilor sau preferințelor sale. Orice schimbare a solicitărilor Beneficiarului va trebui anunțată Prestatorului în termen de 30 zile înainte de începerea evenimentului, orice depășire a acestui termen neputând fi imputabile prestatorului. Schimbarea solicitărilor se va face printr-un e-mail trimis la adresa oficială de e-mail a Prestatorului: doizeceband@gmail.com;
 • să achite contravaloarea avansului;
 • să asigure alimentarea cu energie electrică necesară echipamentelor prestatorului;
 • să suporte valoarea posibilelor pagube produse echipamentelor din vina personalului Beneficiarului sau a invitaților acestuia. Valoarea echipamentelor afectate se va calcula la prețurile de listă a echipamentelor;
 • să asigure acordul vecinilor din imobilele alăturate că nu vor reclama tulburarea liniștii publice pe perioada desfășurării evenimentului;
 • să asigure meniuri pentru membrii formației și personalul tehnic prezent în permanență la locație, numărul acesora fiind stabilit în funcție de serviciile alese.;
 • să asigure camere de cazare, dacă este cazul, în funcție de locația evenimentului.

Reparații – reprezintă daunele materiale pe care prestatorul sau beneficiarului trebuie să le achite în situația în care nu-și îndeplinește o obligație contractuală. Aceste reparații materiale pot fi:

 • în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește toate sau o parte din obligațiile prevăzute în contract, va restitui beneficiarului valoarea serviciului neefectuat, fără alte obligații de natură morală sau financiară;
 • în cazul în care un serviciu nu este onorat corespunzător de către Prestator, acesta va restitui Beneficiarului un procent din valoarea serviciului neonorat. Acest procent va fi negociat de comun acord cu Beneficiarul, dar nu va putea depăși 75% din valoare;
 • In cazul în care Beneficiarul dorește să renunțe la contract, trebuie să o facă printr-un e-mail trimis la adresa oficială de e-mail a Prestatorului: doizeceband@gmail.com. Prestatorul își rezervă dreptul de a nu-i restitui avansul achitat la semnarea contractului.

Durata contractului – reprezintă perioada de timp necesară îndeplinirii contractului, perioadă care începe la data semnării acestuia și se finalizează în momentul în care beneficiarul achită factura finală.

Prestatorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.
Contractul se consideră încheiat la momentul expedierii către cumpărător a email-ului ce conţine Confirmarea Comenzii.

Dreptul de retragere din contract

Conform legii, în cazul în care ați cumpărat un produs sau un serviciu la distanță sau în afara spațiilor comerciale (de exemplu prin telefon, prin poștă, de la un comis voiajor etc.), beneficiați de o perioadă de 14 zile în care aveți dreptul de a vă retrage din contract fără a fi nevoiți să vă justificați decizia și şi fără a suporta alte costuri.
Pentru contractele de prestări servicii, această dată expiră în 14 zile de la data încheierii contractului. Dacă această perioadă expiră într-o zi nelucrătoare, termenul este prelungit până la următoarea zi lucrătoare.
Pentru exercitarea dreptului de denunţare unilaterală a contractului trebuie să ne informaţi în scris, prin completarea online Formularului de retur şi expedierea acestuia pe adresa doizeceband@gmail.com
Rambursarea sumelor se va face în cel mult 14 zile de la data acceptării returului de către Doi Zece Entertainment & Events SRL.
Pentru a confirma primirea formularului de retur vă rugăm să ne contactați și telefonic la 0738.642.422.

Formular de retur